Hoşgeldin SivilTIM Görev Organizasyonu

 Strateji
 
 Görev Tanımı   Stratejik Karar Mekanizması
 Yetki / Sorumluluklar

  # Sistemin işleyişinin Sürekliliğini Sağlamak.

  # Olağan üstü Durumlarda Çözüm üretmek.

  # TİM'e özel Yeni Teknikler / Programlar Kod vs. Geliştirmek.

  # Bu Kurulun Aldığı Kararlara tüm Takım uymak zorundadır.

 Özellikler

  # Yönetici ve Liderlik Sorumluluğunun Bilincinde Olmak

  # Yeni Fikirler üretme, Mantık Yürütmeye Elverişli Olmak

  # Hack Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olmak

  # Programlama Bilgisine Sahip Olmak.

Grubun Forumdaki Yeri ve Faaliyetleri